Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  WTO (Svjetska trgovinska organizacija)

WTO (Svjetska trgovinska organizacija)

Opći sporazum o tarifama i trgovini (GATT) prerastao je 1995. godine u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO). WTO je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ženevi koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine roba, usluga i intelektualnog vlasništva.

WTO je osnovana 1. siječnja 1995. godine. Djelovanje WTO obuhvaća izgradnju otvorenog i ravnopravnog sustava trgovine I trgovinskih pravila, progresivnu liberalizaciju i eliminaciju carinskih i necarinskih prepreka u slobodnoj trgovini roba i usluga, uklanjanje svih oblika protekcionističkih mjera i diskriminatornih tretmana u međunarodnim trgovinskim odnosima, integraciju nerazvijenih zemalja, zemalja u razvoju, te država sa ekonomijom u tranziciji u multilateralni sustav kao i postizanje maksimalno mogućeg stupnja transparentnosti trgovinskog multilateralnog sustava.

Republika Hrvatska postala je članicom WTO-a 30. studenog 2000. godine.