Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  živi organizam

živi organizam

Biološka jedinka sposobna za prijenos ili reprodukciju genetskog materijala, uključujući sterilne organizme, viruse i viroide.