Biološka raznolikost i biološka sigurnost

Zajedno, biološka raznolikosti i biološka sigurnost označavaju pojmove i koncepte koji su obuhvaćeni pravno obvezujućim odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti i njezinim dopunskim protokolom o biološkoj sigurnosti (Kartagenskim protokolom).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao nadležno tijelo državne uprave za provedbu Konvencije, kao i Kartagenskog protokola, odgovorno je da provodi sve aktivnosti vezane za zaštitu prirode i očuvanje svih komponenti biološke raznolikosti s jedne strane, a s druge strane ima odgovornost vezanu za uvođenje GMO-a u okoliš (npr. biljke i životinje (ribe, insekti, itd.) u eksperimentalne svrhe (npr. pokusna polja).

više »

Dobrodošli

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode odgovorno je za provedbu UN Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol).

više »

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) je međunarodni pravno obvezujući instrument koji doprinosi osiguranju odgovarajuće razine zaštite na polju sigurnog prijenosa, rukovanja i uporabe modificiranih živih organizama (LMO) koji proizlaze iz suvremene biotehnologije i koji mogu im... više »

BCH

Mehanizam za razmjenu obavijesti i informacija o biološkoj sigurnosti (BCH mehanizam) je uspostavljen člankom 20. stavkom 1. Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) u svrhu razmjene znanstvenih, tehničkih,okolišnih i pravnih informacija o živim modificiranim organizmima (LMO), ka... više »